Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου

1. Όροι 

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του , όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να αποφύγετε την χρήση αυτού του Ιστοτόπου. Τα υλικά και οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

2. Χρήση Αδείας

Η άδεια χορηγείται για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφορίες ή λογισμικό) της ιστοσελίδας GreekNode για προσωπική, μη εμπορική προβολή και μόνο παροδική. Αυτή είναι η χορήγηση σχετικής αδείας και δεν είναι, η μεταβίβαση της κυριότητας. Υπό αυτή την άδεια δεν μπορείτε να: 

Τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα περιεχόμενα.

Χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική). 

Προσπαθήσετε να αποκωδικοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα GreekNode .

Αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλους ιδιόκτητους συμβολισμούς από τα περιεχόμενα ή να μεταφέρετε τα περιεχόμενα σε άλλο πρόσωπο ή Ιστότοπο είτε σε οποιονδήποτε άλλο server. 

Η άδεια αυτή παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να αρθεί από το GreekNode ανά πάσα στιγμή. 

Μετά την άρση της άδειας προβολής αυτών των περιεχομένων ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, θα πρέπει να καταστρέψετε κάθε συναφή πληροφορία που έχετε στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. 

3. Αποποίηση 

Το περιεχόμενα στην ιστοσελίδα GreekNode παρέχονται "ως έχουν". Το GreekNode δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και αποφασίζει να αποποιηθεί και αναιρέσει όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων. Περαιτέρω, το GreekNode δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, σχετικά με την ακρίβεια, πιθανό αποτελέσματα, ή αξιοπιστία της χρήσης των περιεχομένων στην ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο , είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σχετιζόμενη με τα περιεχόμενα του είτε σε οποιεσδήποτε άλλες τοποθεσίες συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο. 

4. Περιορισμοί 

Σε καμία περίπτωση το GreekNode, ή οι προμηθευτές του ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της αποζημίωσης για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω της διακοπής των εργασιών) , που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των περιεχομένων της ιστοσελίδας του στο Διαδίκτυο, ακόμη και αν το GreekNode  ή οι εντολοδόχοι του έχουν ενημερωθεί προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή τα όρια της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. 

5. Αναθεωρήσεις και Τυπογραφικά Λάθη 

Τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του GreekNode θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Το GreekNode δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό στον δικτυακό τόπο του είναι ακριβές, πλήρες, ή τρέχων.Το GreekNode μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το GreekNode δεν δεσμεύεται για την ενημέρωση των περιεχομένων του Ιστοτόπου του. 

6. Σύνδεσμοι 

Το GreekNode δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπό του και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Η συμπερίληψη οποιασδήποτε σύνδεσης δεν υπονοεί την επικύρωση από το GreekNode του εκάστοτε συνδεδεμένου Ιστοτόπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου Ιστοτόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης 

To GreekNode μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. 

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κάθε αξίωση σχετική με την ιστοσελίδα του GreekNode διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας. 

9. Πνευματική Ιδιοκτησία

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στην Ιστοσελίδα του GreekNode  έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

10. Google

Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για να προβάλλει διαφημίσεις στον ιστότοπό μας. Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες μας, βάσει των επισκέψεών τους σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου. Πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google : http://www.google.com/privacy_ads.html

Αυτοί είναι οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.